Solvens II implementering: De typiske udfordringer

Vi har erfaring fra mange kunder rundt omkring i Europa. Nogle selskaber er ganske godt forberedt på Solvens II regimet, men mange står stadigvæk med store udfordringer.
Du finder måske lignende problemstillinger i dit selskab, og hvis ikke, kan I se jeres forberedelser som værende over gennemsnittet.

Tag et kig på de typiske udfordringer som SolvencyTool adresserer for forsikringsselskaber i Europa.

 


Solvenskapitalkrav

 • Det kan være svært at finde alle relevante data.
 • Brugen af Excelark gør det svært at få et tillidsfuldt revisionsspor, og gør rapporteringen over tid til en udfordring.
 • EIOPA's mange publikationer er tidskrævende at læse.
 • De lokale, finansielle myndigheder er startet på pre-implementeringen af Solvens II.
 • Visse dele af lovgivningen er meget teknisk og kan være svær at forstå til fulde.

 ORSA processen og dokumentation

 • Det kan være vanskeligt at beslutte hvem i organisationen, der skal deltage i risikokomiteen.
 • Det kan være uklart hvilke risikostyringsprocesser der er påkrævet under Solvens II.
 • Dokumentationskravene er ikke specifikke og overlader for meget til fortolkning.
 • Indholdsfortegnelsen til ORSA er vanskelig at fastlægge.
 • Selskabets faktiske risikoprofil er ikke fuldstændig specificeret.
 • Det kan være svært at definere risikotolerancegrænser og risikoappetit.

Rapportering til de finansielle myndigheder

 • Rapportskabelonerne er mangfoldige og tekniske.
 • Der er mange koder og krydsreferencer, der skal valideres.
 • Det er vanskeligt at skaffe et overblik over de relevante skabeloner.
 • Integration mellem beregninger og rapporter nødvendiggør et databasesystem med synligt revisionsspor.