Om SolvencyTool

Forretningsforståelse

SolvencyTool's medarbejdere har lang erfaring indenfor såvel forsikringsbranchen som IT-branchen. Vi lægger vægt på at skabe systemer, som er drevet af dagligdagens forretningsmæssige ønsker. Vi byder ind med driftssikre løsninger, som automatiserer jeres processer for at leve op til de kommende regler.

Indlevelse

Vi tager udgangspunkt dér hvor I er. Solvens II reglerne introducerer mange nye begreber, metoder og krav til såvel intern organisation som rapporteringsrutiner. Udgangspunktet for at komme i gang findes dog i rutiner og information, som mange selskaber har allerede i dag. Vi bygger bro mellem kendte begreber og de fremtidige krav.