ORSA pakken

Med ORSA pakken vil du få omfattende støtte for de interne processer, samt dokumentation til bestyrelsen og de finansielle myndigheder. Vi tilbyder skabeloner til ORSA rapporten, og kombineret med softwareløsningen, vil du have alt hvad du skal bruge af relevant, kvalitativt input, herunder også selskabets risikoprofil.

Risikoidentifikationsprocessen har 4 primære faser:

  1. Identifikation af risici
  2. Risikovurderinger
  3. Kategorisering af risici
  4. Håndtering og kontrol

Du kan uddelegere ansvar til de enkelte risikoejere i selskabet, og få deres værdifulde input til den overordnede vurdering af selskabets risikoprofil. Risikostyringschefen (CRO) administrerer overordnet alle risici og laver den endelige vurdering. Softwareløsningen sikrer, at CRO'ens ansvarsområder kan udføres med udvidede rettigheder mens vurderingsarbejdet er uddelegeret.

Baseret på det aktuelle risikoregister kan CRO'en også aggregere risici med det formål at få en selvvurdering af den totale risiko. Til ORSA formål kan CRO'en sammenligne den aggregerede totale risiko med selskabets SCR og validere, om SCR er reflekteret korrekt i forhold til selskabets risikoprofil.

Er du interesseret i at høre mere, venligst se videoen herunder, eller kontakt os på  for en demo.

ORSA package demo
Ja, tak. Jeg vil gerne høre mere om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)