Rapport pakken

Rapportering til de finansielle myndigheder er en omfattende opgave under Solvens II regimet. Vi tilbyder en brugervenlig løsning, der kan få dig hurtigt i gang med rapporteringen. Rapport pakken bruges sammen med SCR pakken fordi beregningsdelen er en central del af de rapporteringsdata der skal afleveres. Med fuldt revisionsspor på beregninger sikres gennemsigtighed af data, som automatisk bindes sammen med de kvantitative rapportskabeloner (QRT'er).

Rapporteringsprocessen kan kort beskrives i følgende trin:

  1. Indsamle relevant data fra jeres interne kilder, f.eks. data warehouse eller finansielle systemer.
  2. Send data til SolvencyTool ved brug af automatiseret dataintegration eller Excel.
  3. Udfør SCR beregningerne.
  4. Generer QRT'er for SCR and MCR automatisk.
  5. Opdater informationer for aktiver, passiver, kapitalforhold mv.
  6. Tjek for uoverensstemmelser.
  7. Rapporter til myndighederne.

Er du interesseret i at høre mere, venligst se videoen herunder, eller kontakt os på  for en demo.

Reporting package demo
Ja, tak. Jeg vil gerne høre mere om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)