Yderligere services

Vi tilbyder en pakke med en række yderligere services til understøttelse af SCR, ORSA og rapportering. Med de yderligere services kan du opnå værdifuld input til jeres kapitalplaner og beredskabsplaner. Udfør projektioner af risici og kapital i forskellige scenarier:

  1. Fremtidige forventninger af budgettet.
  2. Negativ fremtidig udvikling i markedsforhold.
  3. Negativ fremtidig udvikling i forsikringsbranchen.
  4. Kombinerede scenarier.

Du har også mulighed for at udføre stress-test og omvendt stress-test, og hermed få information om potentielle dræberscenarier for selskabet. 

Opret dine egne udviklinger over tid, og organiser data pænt i mappestrukturer.

Kontakt os på hvis du ønsker at høre mere om løsningen.

Ja, tak. Jeg vil gerne høre mere om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)