Solvens II implementeringen: De typiske utfordringene 

Vi har erfaring med mange europeiske kunder, noen selskaper er godt forberedt på Solvens II-regimet, men mange står fortsatt overfor utfordringer.
Du kan muligens finne lignende situasjoner i ditt eget selskap, og hvis ikke - vurder deres egne forberedelser til å være over gjennomsnittet gode.

Ta en sniktitt på de typiske utfordringer som er gjennomgått av SolvencyTool for forsikringsselskaper i Europa.

 


Solvenskapitalkravet 

 • Det kan være vanskelig å finne all relevant data.
 • Bruk av regneark gjør det vanskelig å oppnå grundig revisjonsspor og gjør rapporteringen over tid en utfordring.
 • EIOPAs mange publikasjoner er tidkrevende å lese.
 • Lokale finansmyndigheter starter pre-implementering av Solvens II.
 • Deler av lovverket kan være teknisk og vanskelig å forstå fullt ut.

 ORSA prosessen og dokumentasjon 

 • Det kan være vanskelig å avgjøre hvem fra organisasjonen som bør være medlem av risikokomitéen.
 • Det virker uklart hvilke risikostyringsprosesser som er pålagt under Solvens II. 
 • Dokumentasjonskravene er ikke spesifikke, og overlater mye rom for egen tolkning.
 • Innholdsfortegnelsen for ORSA er vanskelig å avgjøre.
 • Selskapets faktiske risikoprofil er ikke fullstendig spesifisert.
 • Risikogrenser og risikoappetitt kan være vanskelig å definere. 

Rapportering til finanstilsynet 

 • Malene er tallrike og tekniske.
 • Det er mange koder og kryssreferanser.
 • Det er vanskelig å få en oversikt over de relevante malene.
 • Integrasjon mellom beregninger og rapportering krever et databasesystem med transparente revisjonsspor.