Om SolvencyTool

Forretningsorienterte mennesker 

Alle våre medarbeidere har lang erfaring fra den europeiske forsikringsindustrien, så vel som fra den globale IT-industrien. Vi legger all vår innsats i å bygge systemer som gjør oss i stand til å hjelpe deg med å løse dine daglige utfordringer. Våre sikre og stabile IT-løsninger vil automatisere din virksomhets prosesser, samtidig som den til lette de interne utfordringene du står ovenfor ved å overholde Solvens II regelverket.

Empati

Vi tar utgangspunkt i der hvor dere befinner dere. Solvens II regelverket innfører mange nye begreper, metoder og krav til alt fra intern organisering til rapporteringsrutiner. Likevel vil eksisterende rutiner og intern data skape et godt utgangspunkt for å overholde fremtidig lovgivning. Vi hjelper din bedrift med å bygge en bro mellom kjente konsepter og fremtidige krav.