Virksomheten

Virksomhetsidé

Vi følger løpende med på utviklingen av lovverket som ligger til grunn for kommende solvensregler. Vår kombinasjon av forretningsmessig erfaring fra forsikringsbransjen og kompetanse i det siste innen IT-teknologi, gjør oss i stand til å gjøre risikostyring og overholdelse mye enklere.

Målsetting

Vår målsetting er å utvikle en stabil og brukervennlig programvare til forsikringsbransjen, som sikrer selskapene en sunn risikostyring samt fleksible og kvalitetssikrede rapporteringsrutiner.

Visjon

Det er SolvencyTools visjon å bli den ledende leverandøren av Solvens II standardsystemer.