ORSA pakken

Med ORSA pakken oppnår du omfattende støtte for dine interne prosesser, samt for dokumentasjon. Vi har maler for ORSA rapporten og ved bruk av programvaren vil du få all relevant kvalitativ input, inkludert selskapets risikoprofil.

Prosessen for risikoidentifikasjon består av fire enkle trinn:

  1. Identifisering av risiko
  2. Vurdering av risiko
  3. Kategorisering av risiko
  4. Håndtering og kontroll av risiko

Du kan delegere ansvar til risikoeiere i selskapet og få deres verdifulle innspill til den generelle vurderingen av selskapets risikoprofil. Vår programvare støtter Chief Risk Officer (CRO) i selskapets risikostyring. Basert på dagens risikoregister kan CRO også aggregere risiko for å få en egenvurdering av den totale risikoen. For ORSA relaterte formål kan CRO sammenligne den aggregerte totale risikoen til selskapets SCR, for å undersøke om SCR reflekterer den virkelige risikoprofilen til selskapet.

Ønsker du å lære mer? Se videoen nedenfor eller kontakt oss på for en demo

ORSA package demo
Ja, takk. Jeg vil gjerne høre mer om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)