SCR pakken

Denne pakken tilbys kunder som ønsker en oppdatert modell for SCR beregninger. Prosessen for beregning av SCR er nem:

  1. Hent ut data fra interne kilder eller datavarehuset
  2. Overfør data til et Excel regneark
  3. Last inn data og utfør beregning

Data kan også lastes inn direkte, uten bruk av Excel. De fleste av våre kunder synes Excel er en enkel måte å komme raskt i gang på. Vi bistår også kunder i utforming av et mini-datavarehus for lagring av relevant historisk data for SCR beregninger. Dette er basert på praktisk erfaring  med data for aktuarberegninger så vel som vår omfattende kunnskap om solvens II.

Fullt revisjonsspor og automatiske formeloppdateringer

Programvaren sørger for et komplett revisjonsspor for input data, samt beregninger. Du kan enkelt spore opp hvem som lagret informasjonen og når dette ble gjort.
Bruk vår Excel-løsning til å samle all underliggende SCR data for utgangen av året, på kun 30 sekunder. Dette kan innleveres til revisor eller finanstilsynet som dokumentasjon.

Vi oppdaterer alle formler i henhold til utviklingen i lovverket - du trenger derfor ikke å bekymre deg for dette i fremtiden.

Hvis du er interessert i en forsmak kan du se vår video som viser hvor enkelt du kan gjøre dine SCR beregninger ved hjelp av vårt softaware.  

SCR package demo
Ja, takk. Jeg vil gjerne høre mer om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)