Tilleggstjenester 

Vi tilbyr en pakke med en rekke tilleggstjenester til SCR-, ORSA- og rapporteringspakken. Med tilleggstjenestene oppnår du verdifulle innspill til kapitalplanleggingen og kriseberedskapsplanleggingen. Utfør projeksjoner av risiko og kapital i ulike scenarier: 

  1. Fremtidige forventninger om budsjettet.
  2. Fremtidig negativ utvikling i markedsforholdene.
  3. Fremtidig negativ utvikling i forsikringsvirksomheten. 
  4. Kombinerte scenarier. 
Du kan også gjøre stresstester eller omvendt stresstester for å få innspill på selskapets mulige killer-scenarier.

Opprett dine utviklinger over tid og organiser alt pent i mapper.

Ta kontakt med oss på hvis du ønsker å lære mer.
Ja, takk. Jeg vil gjerne høre mer om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)