Referanser 

Det er vårt mål å bistå kunder i å lykkes med sine Solvens II forberedelser.
Vi har som ambisjon å være den foretrukne Solvens II partner for alle våre kunder. Her er noen av vores kunder:

                      

         

            


VIS forsikring 

SolvencyTool har hjulpet oss å strukturere ORSA prosessen. Med programvaren kan vi involvere risikoeiere og oppnå en fremtidsrettet ORSA metode ; komplekse lovgivninger blir lettere å håndtere.


Thorir Oskarsson
Ansvarshavende aktuar
VIS- forsikringTelenor forsikring 

Mange captives oppfatter Solvens II som en tung teknisk og tidkrevende byrde. Bistand og automasjon vedrørende ORSA og rapportering til finansmyndigheter er viktig.

SolvencyTool har gitt oss den tekniske rådgivningen vi trengte og deres programvare gjør det enkelt for oss å overholde reglene fremover.

Jeg vil anbefale alle selskaper å gjøre seg kjent med både muligheter og løsninger ved hjelp av en spesialiserte programvare som SolvencyTool, for å oppnå mindre uoverkommelige solvens II forberedelser.

Med SolvencyTool trenger det ikke å være komplisert, og arbeidet med Solvens II blir mer kostnadseffektivt og sikrer godt kvalitetsarbeid.

Jan - Gunnar Rossvoll
CEO
Telenor forsikringAlka forsikring 

Myndighetene legger økt press på selskaper angående pre-implementering av Solvens II. SolvencyTool tilbyr fantastisk støtte for å kunne håndtere presset, og vi har spart mye tid på å oppdatere oss.

Søren Friedrichsen
Chief Risk Officer
Alka forsikring

 Alm. Brand forsikring  

SolvencyTool har gitt meg oversikt over de nyeste tekniske spesifikasjoner. Deres verktøy gjør det enkelt og tidsbesparende å følge den siste utviklingen i lovgivningen.

Morten Ørsted
Sjefsaktuar
Alm . Brand forsikring

 Sjóvá forsikring 

Jeg setter pris på den servicen vi får fra SolvencyTool. De er alltid behjelpelige med våre spørsmål, og vi sparer mye tid med deres automatiske oppdateringer.
Ganske mye har endret seg siden QIS 5 !

Thora Pálsdóttir
Spesialist
Sjóvá forsikring