• Gazelle 2017

Programvara för Solvens II

SCR-PAKETBERÄKNINGSMOTOR FOR SOLVENS IIFÖLJ STANDARDEN MED AUTOMATISK FORMELLUPPDATERINGAR.
INTEGRERA DIN DATA DIREKT FRÅN DITT DATALAGER.
ORSA-PAKETRISKIDENTIFISERINGINHÄMTA DITT FÖRETAGS RISIKPROFIL.
AGGREGERA DIN EGEN RISKBEDÖMNING.
RAPPORTERINGSPAKETQRTs TILL FINANSINSPEKTIONENGLÄD DIG ÅT AUTOMATISK RAPPORT.
RAPPORTERA INTERNT TILL LEDNING.
TILLÄGGSTJÄNSTERPROCESSKONTROLDELEGERA UPPGIFTER TIL ALLA INBLANDADE.
SKAPA RISKLIMITER, SCR UTVECKLING, SCENARIER OCH MER.