Solvens II implementering: Typiska utmaningar

Vi har erfarenhet från en mängd Europeiska kunder. Vissa företag är väl förberedda på Solvens II men många står fortfarande utmaningar.
Du kan förmodligen hitta liknande situationer i ditt eget företag och om inte - betrakta dina förberedelser som över genomsnitt.

Ta gärna en smygtitt på några typiska utmaningar för försäkringsbolag runt om i Europa.

 


Solvenskapitalkravet

 • Det kan vara svårt att finna all relevant data.
 • Användning av kalkylprogram gör det svårt att få en ordentlig/fullständig verifieringskedja.
 • Användning av kalkylprogram gör rapportering över tid till en utmaning.
 • EIOPAs många publikationer är tidkrävande att läsa.
 • Lokala finansmyndigheter startar pre-implementering av Solvens II.
 • Vissa delar av lagstiftningen kan vara teknisk och svår att förstå till fullo.

 ORSA-processen och dokumentation

 • Det kan vara svårt att bestämma vem från organisationen som ska vara medlem av riskkommittén.
 • Det kan verka oklart vilka processer för riskstyrning som kommer att krävas under Solvens II.
 • Dokumentationsbehoven är inte specifika och lämnar för mycket utrymme för tolkning.
 • Innehållsförteckningen för ORSA är svår att besluta om.
 • Den egentliga riskprofilen för företaget är inte fullt specificerad.
 • Det kan vara svårt att definiera gränsen för risktolerans och riskaptit.

Rapportering till finansmyndigheter

 • Mallarna är många och tekniska.
 • Det är mycket koder och dubbelkontroll.
 • Det är svårt att få översikt över de relevanta mallarna.
 • Integration mellan beräkningar och rapporter kräver verifieringskedjor och en databas.