Om SolvencyTool

Vi förstår din affärsverksamhet

SolvencyTools medarbetare har lång erfarenhet inom såväl försäkrings- som IT-branschen. Vi lägger stor vikt vid att skapa system som är utformade för att passa ditt företags dagliga behov. Vi erbjuder driftsäkra lösningar som automatiserar era processer enligt kommande föreskrifter.

Engagemang

Vi utgår från den situation där ni är idag. Föreskrifterna i Solvens II innehåller många nya begrepp, metoder och krav för såväl den interna organisationen som rapporteringsrutiner. Utgångspunkten för att komma igång med Solvens II finns emellertid i rutiner och information som många företag redan har idag. Vi länkar samman redan kända begrepp och framtida krav.