Företaget

Vår affärsidé

Vi följer löpande med i utvecklingen av lagstiftningen för kommande solvensföreskrifter. Vår kombination av affärsmässig erfarenhet av försäkringsbranschen och kunskap om den senaste IT-tekniken hjälper oss att göra riskhanteringssystem och tillämpningen av Solvens II mer användarvänliga.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att utveckla stabil och lättanvänd programvara för försäkringsbranschen och på så sätt ge verksamheten en sund riskhantering och smidiga och kvalitetssäkrade rapporteringsrutine.

Vår vision

Det är SolvencyTools vision att bli den ledande leverantören av standardsystem för Solvens II.