SCR paket

 • Uppdaterad beräkningsmotor för Solvency II.
 • Avancerad dataintegration.
 • Följ standarden med automatiska formelluppdateringar.
 • Uppdaterad beräkningsmotor för Solvency II.

ORSA paket

 • Riskidentifiering.
 • Organiserad input från riskägare.
 • Företagets riskprofil.
 • Aggregering av egna riskbedömning.

Rapporteringspaket

 • Auto-genererade QRTs för finansinspektionen.
 • Intern ledningsrapportering.
 • Fullständig verifieringskedja.

Tilläggstjänster 

 • Gräns för risktolerans.
 • Delegering av uppgifter och processkontrol.
 • Kapitalplanering och prognoser.