Raporteringspaket 

Rapportering till finansmyndigheter är en omfattande övning under Solvency II-ordningen (Solvency II-direktivet). Vi tillhandahåller en användarvänlig lösning som snabbt gör att du är igång med rapporteringen. Rapporteringspaketet kan endast användas tillsammans med SCR-paketet, eftersom att beräkningarna är en central del av rapporteringen. Vi tillhandahåller en fullständig verifieringskedja för att försäkra transparens och att SCR-beräkningar är automatiskt länkade till kvantitativa rapporteringsmallar (QRTs).

Rapporteringsprocessen följer dessa steg:

  1.  Samla relevant data från interna resurser, till exempel datalager eller finansiella system.
  2. Uppdatera till SolvencyTool genom användning av automatisk dataintegration eller Excel.
  3. Utför SCR-beräkningar.
  4. Inhämta QRTs för SCR och MCR automatiskt.
  5. Uppdatera information om tillgångar, skulder, kapitalbasen etc.
  6. Kontrollera för inkonsekvenser/bristande överensstämmelse.
  7. Rapportera till myndigheter.

Om du önskar att lära dig mer, se videon nedanför eller kontakta oss på för en demo.

Reporting package demo
Ja, tack. Jag vill gärna veta mer om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)