Tilläggstjänster 

Vi erbjuder ett paket med ett antal tilläggstjänster för SCR, ORSA och rapportering/Vi erbjuder ett antal tilläggstjänster för SCR-, ORSA- och rapporteringspaketen. Med tilläggstjänsterna får du värdeful input för din kapitalplanering och katastrofplanering. Utför projektering/planläggning av risk och kapital under olika scenarion:

  1. Framtida budgetförväntningar.
  2. Ogynnsam framtida utveckling i marknadsförhållanden.
  3. Ogynnsam framtida utveckling i försäkringsbranschen.
  4. Kombinerade scenarion.

Du kan också göra stresstester eller omvända stresstester för att få input på potentiella 'killer scenarion' för företaget.

Skapa din egen utveckling över tid och organisera allt snyggt i mappar.

Vänligen kontakta oss på om du är intresserad av att veta mer.

Ja, tack. Jag vill gärna veta mer om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)