• Gazelle 2017

Programvare til Solvens II

SCR PAKKESOLVENS II KALKULERINGHOLD SELSKAPET COMPLIANT MED AUTOMATISKE FORMEL-OPPDATERINGER
INTEGRER DATA DIREKTE FRA DATAVAREHUSET.
ORSA PAKKERISKIKOIDENTIFIKASJONGENERER SELSKAPETS RISIKOPROFIL.
AGGREGER SELSKAPETS EGNE RISIKOVURDERINGER.
RAPPORTERINGSPAKKEQRTs TIL FINANSTILSYNETNYT FORDELENE AV AUTOMATISKE RAPPORTER MED FULLT REVISJONSSPOR.
FÅ INTERNE RAPPORTER TIL LEDELSEN.
TILLEGGSTJENESTERPROSESSTYRINGDELEGER ARBEIDSOPPGAVER TIL ALLE INNVOLVERTE.
OPPRETT RISIKORAMMER, SCR UTVIKLINGER, SCENARIER OG MER.