REPORTING-PAKKE – SolvencyTool (NO)2019-08-19T10:36:59+00:00

RAPPORTERINGSPAKKE

Forbedre rapporteringsprosessen

Forbedre rapporteringsprosessen

ALT DU GJØR, KAN DU GJØRE BEDRE

ALT DU GJØR, KAN DU GJØRE BEDRE

Alle EU-språk støttes
Kraftige automatiske korrigeringer
Støtte på nett når du trenger det
SFCR-/RSR-maler med veiledning

Rapporteringspakken brukes sammen med SCR-pakken, fordi beregninger er en viktig del av rapporteringsdataene.

Vi leverer et fullt revisjonsspor for å sørge for transparens. SCR-beregninger knyttes automatisk til kvantitative rapporteringsmaler (QRT-er).

Rapporteringsverktøyet vårt gir deg en smidig og målrettet prosess for kvartalsvise innsendinger til finansmyndighetene. Kun relevante maler er synlig når lese-/skrivetilgang er satt opp på et personlig brukernivå. Vi forenkler øvelsen ved å tilpasse rapporteringen til dine krav.

Vi lærer opp din relevante stab for øvelsen. For å sørge for effektive og vellykkede innsendinger tilnærmer vi oss deg med personlig og tett dialog frem til ytterligere effektivitet ikke kan identifiseres.

De 7 stadiene i rapporteringsprosessen:

  • Samle inn relevante data fra dine interne kilder, f.eks. datalager eller finansielle systemer.
  • Send dataene til SolvencyTool ved hjelp av automatisert dataintegrering eller Excel.
  • Gjennomfør SCR-beregningene.
  • Få QRT-er for SCR og MCR automatisk.
  • Oppdater informasjon for aktiva, gjelde, egne midler osv.
  • Se etter uoverensstemmelser.
  • Rapporter til myndighetene.

Vi tilbyr også ekstra dokumentasjonsverktøy for Solvency and Financial Condition Report (SFCR) og Regulatory Supervisory Report (RSR). Kontakt oss nedenfor for å finne ut mer!