KLIENTER – SolvencyTool (NO)2024-07-12T10:04:10+00:00

De typiske utfordringene for forsikringsselskapene

Vi har erfaring med mange europeiske klienter. Noen selskaper var godt forberedt på Solvency II-regime, men mange har fortsatt utfordringer. Du finner kanskje lignende situasjoner i ditt selskap, og hvis ikke bør du se på arbeidet ditt som over gjennomsnittet.

Ta en sniktitt på de typiske utfordringene som typisk adresseres av SolvencyTool for forsikringsselskaper i Europa.

SOLVENSKAPITALKRAV
 • Det kan være vanskelig å finne alle relevante data.
 • Bruk av regneark gjør det vanskelig å få et ordentlig revisjonsspor og gjør rapporteringen over tid til en utfordring.
 • EIOPAs mange publikasjoner er tidkrevende å lese.

 • Lokale finansmyndigheter finner problemer og hull i din solvens II-implementering.

 • Noen deler av lovgivningen kan være teknisk og vanskelig å forstå.

ORSA-PROSESS OG -DOKUMENTASJON
 • Det kan være vanskelig å bestemme hvem fra organisasjonen som bør være medlem i risikokomiteen.

 • Det virker uklart hvilke risikohåndteringsprosesser som kreves under Solvency II.

 • Dokumentasjonsbehov er ikke spesifikke, og gir ikke mye for rom for tolkning.

 • Innholdsfortegnelsen for ORSA er vanskelig å bestemme seg for.

 • Den faktiske risikoprofilen er ikke fullt spesifisert.

 • Det kan være vanskelig å definere risikotålegrensene og risikoappetitten.

RAPPORTERING TIL TILSYNSMYNDIGHETER
 • Malene er mange og tekniske.

 • Det er mange koder og krysskontroller.

 • Det er vanskelig å få en oversikt over de relevante malene.

 • Integrering mellom beregninger og rapportering krever et databasesystem med transparente revisjonsspor.

Våre klienter er vår beste reklame

Det er en viktig oppgave for oss å hjelpe klienter med å lykkes i Solvency II-klargjøringene deres.
Vi har som mål å være foretrukket Solvency II-partner for alle våre klienter.

«SolvencyTool har hjulpet oss med å strukturere vår ORSA-prosess. Med programvaren kan vi involvere risikoeiere og oppnå en fremtidsrettet ORSA-tilnærming; noe som gjøre kompleks lovgivning lettere å håndtere.»

Þórir Óskarsson, Appointed actuary, VIS insurance, VIS insurance

«Mange oppfatter Solvency II som en tung, teknisk og tidkrevende byrde. Assistanse og automatisering angående ORSA og rapportering til finansmyndigheter er viktig. SolvencyTool har gitt til de tekniske rådene vi trengte, og programvaren deres gjør det lett for å samsvare i fremtiden.»

Jan-Gunnar Rossvoll, CEO, Telenor insurance, Telenor Insurance

«Tilsynsmyndighetene legger økt press på selskaper om implementering av solvens II. SolvencyTool gir god støtte til å tåle presset, og vi har spart mye tid på å oppdatere oss.»

Søren Friedrichsen, Chief Risk Officer, Alka insurance, Alka insurance

«Jeg setter pris på tjenesten vi får fra SolvencyTool. De er alltid behjelpelige med å svare på spørsmål og vi sparer mye tid med deres automatiske oppdateringer. Ganske mye har endret seg de siste årene!»

Þóra Pálsdóttir, Specialist, Sjóvá insurance, Sjóvá insurance