SCR pakke

 • Oppdatert kalkulasjonsverktøy for
  Solvens II
 • Avansert dataintegrasjon 
 • Brukervennlig Excel-løsning for dataintegrasjon

ORSA pakke

 • Risikoidentifikasjon 
 • Organisert innspill fra risikoeiere 
 • Selskapets risikoprofil
 • Aggregering av egne vurderinger 

Rapporteringspakke

 • Auto-generert QRTs til finanstilsynet 
 • Intern ledelsesrapportering 
 • Fullt revisjonsspor 

Tilleggstjenester

 • Risikotoleransegrenser
 • Delegering av oppgaver og prosess-styring
 • Kapitalplanlegging og prognoser