PRODUKTER – SolvencyTool (SV)2019-04-25T09:08:31+00:00

VÅRA PRODUKTER

SCR-PAKET

Efterfölj reglerna med automatiska formeluppdateringar. Integrera dina data direkt från ditt datalager.

ORSA-PAKET

Erhåll en egen riskprofil för ditt företag och aggregera dina egna riskbedömningar.

RAPPORTERINGSPAKET

Utnyttja den automatiska rapporteringsgeneratorn med fullständig verifieringskedja och rapportera internt till ledningen.