RAPPORTERINGSPAKET – SolvencyTool (SV)2019-08-19T10:22:53+00:00

RAPPORTERINGSPAKET

Förbättra din rapporteringsprocess

Förbättra din rapporteringsprocess

ALLT DU KAN GÖRA KAN DU GÖRA BÄTTRE

ALLT DU KAN GÖRA KAN DU GÖRA BÄTTRE

Stöd för alla EU-språk
Kraftfulla autokorrigeringar
Online-support när du behöver det
Guidade SFCR/RSR-mallar

Rapporteringspaketet används tillsammans med SCR-paketet eftersom beräkningar är en central del av rapporteringsdata.

Vi tillhandahåller en fullständig verifieringskedja för att säkerställa transparens. Beräkningar av solvenskapitalkrav kopplas automatiskt till de kvantitativa rapporteringsmallarna (QRT:er).

Vårt rapporteringsverktyg ger dig en smidig och målinriktad process för kvartalsrapportering till finansmyndigheterna. Endast relevanta mallar är synliga när läs-/skrivåtkomst är inställd på en personlig användarnivå. Vi förenklar uppgiften genom att skräddarsy rapporteringen efter dina behov.

Vi utbildar er relevanta personal för uppgiften. För att säkerställa effektiva och framgångsrika inrapporteringar har vi kontakt med dig via en personlig och nära dialog tills inga ytterligare effektivitetsförbättringar kan identifieras.

Rapporteringsprocessens sju steg:

  • Samla relevanta data från era interna källor, t.ex. datalager eller finansiella system.
  • Skicka data till SolvencyTool med hjälp av automatiserad dataintegration eller Excel.
  • Utför beräkningarna av solvenskapitalkrav.
  • Erhåll QRT:er för solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav automatiskt.
  • Uppdatera information om tillgångar, skulder, eget kapital etc.
  • Kontrollera och sök efter valideringsfeler.
  • Rapportera till FI.

Vi erbjuder även ytterligare dokumentationsverktyg för rapporten om solvens och finansiell status (Solvency and Financial Condition, SFCR) och tillsynsrapport (Regulatory Supervisory Report, RSR). Kontakta oss för att få veta mer!