ORSA-paket

I vårt ORSA-paket ingår omfattande stöd för interna processer såväl som för dokumentation. Vi har mallar för ORSA-rapporten och genom att använda programvaran kommer du att få all relevant kvalitativ input, inklusive ditt företags riskprofil.

Processen för riskidentifiering är uppdelad i fyra enkla steg:

  1. Identifikation av risk.
  2. Utvärdering av risk.
  3. Kategorisering av risk.
  4. Hantering och kontroll av risk.

Du kan delegera ansvar till riskägare i ditt företag och få deras värdefulla input på den övergripande bedömningen av företags riskprofil. Vår programvara stödjer företagets Chief Risk Officer (CRO) i hanteringen av risk.

Baserat på aktuellt riskregister kan CRO också aggregera risken för att erhålla en självbedömning av den totala risken. För ORSA-ändamål kan CRO jämföra denna aggregerade totala risk gentemot företagets SCR för att se om SCR:n rätt återspeglar företagets riskprofil.

Om du önskar att lära dig mer, se videon nedanför eller kontakta oss på för en demo.

ORSA package demo
Ja, tack. Jag vill gärna veta mer om SolvencyTool!

  • +45 7023 2016 (kl. 8 - 18)