ORSA-PAKET – SolvencyTool (SV)2019-08-19T10:20:40+00:00

ORSA-PAKET

Bygg affärsvärde från din ORSA-process

Bygg affärsvärde från din ORSA-process

STARK MEDVERKAN FRÅN ER ORGANISATION

STARK MEDVERKAN FRÅN ER ORGANISATION

Snabba prognoser på risk och kapital
Flexibla omvända stresstester
Kvalitativa bedömningar som inbegriper riskägare
Konsekventa riskprofiler

Våra ORSA-verktyg har ofta lett till ändrade affärsbeslut på strategisk nivå. Ambitioner gällande tillväxt och förändringar i riskprofiler återspeglas ekonomiskt såväl som potentiella konsekvenser om framtiden inte visar sig vara som förväntat.

Vi på SolvencyTool hjälper och guidar dig i frågor som ska ställas internt innan finansmyndigheterna dyker upp. Och kanske även innan förluster dyker upp!

  • Undersök konsekvenserna av din affärsplanering
  • Optimera din tillgångsmix och återförsäkring
  • Upprätthåll ditt eget interna riskregister
  • Hantera incidenter och förluster
  • Skapa relevanta (omvända) stresstester