SCR-PAKET – SolvencyTool (SV)2019-08-19T10:25:26+00:00

SCR-PAKET

Förstå SCR

Förstå SCR

ETT KRAFTFULLT BERÄKNINGSVERKTYG

ETT KRAFTFULLT BERÄKNINGSVERKTYG

ISAE 3000-certifierad beräkningsmotor
Integrerade räntesatser
Integrerad justering av aktiechock
Formeltransparens producerad i vår Excel add-in

Vårt beräkningsverktyg för solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav är enkelt och transparent. Formler kan granskas i Excel för att säkerställa din fullständiga förståelse av varje detalj. Beräkningsmotorn är dubbelsidig för att underlätta beräkningarna före och efter riskreducering.

Motpartens standardrisk kan därmed göras på ett enkelt sätt. Ditt lokala språk är tillgängligt, samt engelska. Se resultat direkt och ladda upp dem när du vill efter granskningar.

Fullständig spårbarhet och automatiska formeluppdateringar

  • Tusentals tillgångsuppgifter från dina QRT kan återanvändas automatiskt
  • EIOPA riskfria räntor importeras automatiskt
  • Få råd i vår aktiva kund-community
  • Få trygghet med vår revisorgodkända lösning, som också används av finansiella tillsynsmyndigheter