Kunder – SolvencyTool (DK)2023-05-11T18:26:30+00:00

Typiske udfordringer i forbindelse med Solvens II

Vi har erfaring med mange europæiske kunder. Nogle kunder var velforberedte til solvens II regelsættet, men mange har stadig udfordringer af forskellig art. Du vil muligvis kunne genkende situationer fra dit eget selskab, og hvis ikke dette er tilfældet, kan du betragte dit og dine kollegers arbejdet som over gennemsnittet.

Tag et smugkig på nogle af de udfordringer, som SolvencyTool har afhjulpet for sine europæiske kunder.

SOLVENSKAPITALKRAV
 • Det kan være vanskeligt at finde al relevant data

 • Brug af regneark gør det svært at få et ordentligt revisionsspor, og gør rapportering over tid til lidt af en udfordring.

 • EIOPA’s mange publiceringer er tidskrævende at læse.

 • Lokale finansielle myndigheder gør observation, og giver påbud i forbindelse med Solvens II implementeringen.

 • Visse dele af lovgivningen kan være tekniske og svære at forstå til fulde.

ORSA PROCES OG DOKUMENTATION
 • Det kan være vanskeligt at beslutte hvem fra organisationen, der skal være med i risikokomiteen.

 • Det synes uklart, hvilke reelle risikostyringsprocesser, der kræves under Solvens II.

 • Dokumentationsbehovene er ikke konkrete, hvilket giver lidt for meget plads til fortolkning.

 • Det er svært at beslutte sig til det rette indhold af ORSA processen og den tilhørende rapport.

 • Den faktiske risikoprofil for selskabet er ikke specificeret fuld ud.

 • Det kan være svært at definere risikotolerancegrænser og risikoappetit.

RAPPORTERING TIL MYNDIGHEDERNE
 • Der er mange rapporteringsskemaer, og de er tekniske at udfylde.

 • Der er mange koder og krydstjek.

 • Det er svært at få et overblik over de relevante rapporteringsskemaer.

 • Integration mellem beregninger og rapportering kræver et databasesystem med transparens og revisionsspor.

Vores kunder er vores bedste reklame

Det vigtigste for os er at assistere og hjælpe vores kunder til en succesfuld solvens II implementering.
Vi gør altid vores ypperste for at være den foretrukne Solvens II partner for alle vore kunder.

“SolvencyTool har hjulpet os med at strukturere ORSA-processen. Med softwaren kan vi involvere risikoejere og opnå en fremadskuende ORSA tilgang; det gør kompleks lovgivning lettere at håndtere.”

Þórir Óskarsson, ansvarshavende aktuar, VIS forsikring, VIS insurance

“Mange captives opfatter Solvens II som en stor teknisk og tidskrævende byrde. Assistance og automatisering angående ORSA og rapportering til myndighederne er vigtig. SolvencyTool har givet os den tekniske rådgivning vi havde brug for og deres software gør det enkelt for os at leve op til lovgivningen fremadrettet. “

Jan-Gunnar Rossvoll, adm. direktør, Telenor forsikring, Telenor Insurance

“Tilsynsmyndighederne yder et stadig større pres  på selskaber angående implementeringen af Solvens II. SolvencyTool leverer fantastisk støtte til at modstå presset og vi har sparet meget tid med at komme up-to-date.”

Søren Friedrichsen, Chief Risk Officer, Alka insurance, Alka insurance

“SolvencyTool har givet mig overblikket over de seneste tekniske specifikationer. Deres værktøjer gør det nemt og tidsbesparende at følge med i den seneste udvikling i lovgivningen.”

Morten Ørsted, Chief actuary, Alm. Brand insurance, Alm. Brand insurance

“Jeg værdsætter den service vi får fra SolvencyTool. De er altid hjælpsomme og svarer på vores spørgsmål og vi har sparet meget tid med deres automatiske opdateringer. Der er sandelig sket meget i de seneste år!”

Þóra Pálsdóttir, controller, Sjóvá forsikring, Sjóvá insurance